top of page
מפגשים פרטניים בתנועה טיפולית JPG.jpg

התנועה יכולה לקחת אותנו אל הנפש פנימה, אל עולם

פנימי שאין בו מילים. התנועה נוגעת בטבע העמוק ביותר שלנו והריקוד מבטא אותו ביצירתיות. באמצעות הריקוד, אנו זוכים לתובנות חדשות על מיסתורי חיינו. כאשר הריקוד נובע מבפנים ופורץ על ידי הרצון לעשות שינוי, לריקוד יש יכולת ועוצמה עמוקה לרפא את הגוף, הנפש והנשמה.

- אנה הלפרין

bottom of page