top of page

מחקר: מחול במרחב הציבורי

באילו אופנים יכול המחול לתרום להבניית סוכנות אישית של נשים וקבוצות אוכלוסיה מוחלשות?

המחול קושר בין ביטוי רגשי או מחשבתי ובין פעולה - מעשה בעולם. כפרקטיקה הריקוד משכלל את היכולת לבטא רגש ורצון, ולגלמו בבטחון בנוכחות ותנועה במרחב. כך, כשם שהתנועה מושפעת מהמרחב הפיזי ונורמות חברתיות - היא גם יכולה להשתחרר מכבליהן ולשנות אותן. המחול כפרקטיקה נושא בתוכו את האפשרות לשנות את ההביטוס של נשים ולהביאן לחירות אישית ופוליטית. 

במחקר שלי אני בוחנת את המרחב הציבורי בהקשר של חירות התנועה ומגבלות תנועה של נשים וקבוצות מודרות אחרות. 

פרסומים

 

הרצאות

  • "מחאה וגוף בישראל, 2020", כינוס האגודה ללימודי מחול בארה"ב, 2021. אוניברסיטת רוטגרס, ניו ברונסוויק, ניו ג'רזי, ארה"ב.

  • "מבט כוריאוגרפי על היומיום במגפת הקורונה, 2020", הכנס הישראלי לחקר המחול. מחול בימי מגפה, פברואר 2022.

  • "רוקדים מגיפה בישראל". כינוס האגודה ללימודי מחול בארה"ב, 2022, ונקובר, קנדה.

  • "מחול ביו-פוליטי בישראל", פסטיבל "מנופים" לאמנות עכשווית, ירושלים, אוקטובר 2022.

  • "מחול במרחב הציבורי בירושלים", כנס נשים ומגדר באמנות, אוניברסיטת תל-אביב, 4 ביולי 2023

  • "החזית הוורודה, הפגנות בלפור 2020". סימפוזיון האגודה לחקר המחול בארה"ב. ספטמבר 2023, לונדון, בריטניה.

  • "החזית הוורודה, הפגנות בלפור 2020". כנס בלשנות ספטמבר 2023, האוניברסיטת הפתוחה, מדריד. 

bottom of page