top of page

מחקר והרצאות
מחול במרחב הציבורי

כאקטיביסטית מחול אני משתמשת בכתיבה אקדמית על מנת לעסוק בקשר שבין פוליטיות, גוף ותנועה. במרחב מחקרי זה אשר נע בין מגדר, פרפורמנס ומחאה עולים נושאים חשובים המתקשרים לגוף ותנועה במרחב הציבורי: מהו מרחב ציבורי? מי זכאי/ת לנוע בו בחופשיות? על מי חלות מגבלות תנועה? אילו ביטויים פוליטיים, זהותיים ומגדריים נתונים לדיכוי באמצעות כוח? באילו ביטויים מרחביים, תנועתיים ופרפורמטיביים מגולמת הפוליטיות ביומיום? כיצד פרפורמנס, מחול ומחאה פועלים כנגד דיכוי?  

לפרסומים שלי

 מחול בימי מגפה : בין משמוע הגוף לחוסר אונים

הרצאה זו מתרכזת במושג תנועה, על הגבלותיה וצורותיה הייחודיות אשר באו לידי ביטוי בחיי היום-יום וביצירות מחול שהתקיימו במרחב הציבורי בתקופת, במהלך בשנת 2020 שכללה בין השאר סגרים והגבלות חריפות על התנועה במרחב. על רקע סיטואציה ייחודית זו, אני בוחנת שתי יצירות מחול אשר הועלו במרחב הציבורי : AMPHI של עומר קריגר, ועל העיוורון – התרחשות בשדרה של דנה הירש־לייזר.  המבנה הכוריאוגרפי של יצירות אלו מגלם את המתח היסודי של ימי הסגרים: בין כוח ומשמוע של השלטון על הגוף, לבין חוסר אונים פיזי וחברתי והשאיפה של האזרח/ית לחירות התנועה.

לצפייה ב-YouTube 

"מגשר המיתרים עד אגריפס" - מחול במרחב הציבורי בירושלים

בעקבות המאבק נגד הדרת נשים, נראה כיצד מחול במרחב הציבורי מהווה ראי לתמורות פוליטיות ביחסי דת ועיר, ומשמש אמצעי להגדיר מחדש נורמות חברתיות ותרבותיות בה.

לטקסט

הפגנות בלפור: תנועה, פרפורמנס ומגדר

ההרצאה ממפה את הצורות הייחודיות של האקטיביזם האמנותי בהפגנות בלפור במהלך מגבלות הקורונה בשנת 2020, בה כיכר צרפת הפכה לבמה המרכזית להתכנסות קהילתית, תנועה חופשית וביטוי אמנותי. 

לפודקאסט

למאמר

Photo: Hanan Assouline

bottom of page