top of page

לרקוד לשם שינוי
פרויקט דיאלוג בתנועה


מחול ותנועה, קשורות מטבען לערכים של חירות, גבולות ורווחה. כצורות תקשורת לא מילוליות, הן מגלמות בתוכן הזדמנות למפגש אשר מגשר על מחסומי שפה ותרבות ומאפשר צורות חיבור חדשות בין א.נשים מרקעים שונים.

مشروع الرقص من اجل التغيير - القدس

ان كل انواع الحركة والرقص مرتبطة بطبيعتها بمفاهيم الحرية والحدود والصحة.         

ويمكن للرقص، بوصفه شكلا من أشكال التواصل الا محكي، أن يتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية     

وأن يتيح أشكالا جديدة من التواصل بين الأشخاص من مختلف الخلفيات. 

Beit Hanina 2023-02-14.jpeg

פרויקט תנועה ותודעה - העצמת נשים במזרח ירושלים באמצעות פעילות יוגה ותנועה

במהלך 2022-23 הבאנו שיעורי יוגה ואילתור בתנועה למרכזים קהילתיים במזרח ירושלים. פרויקט זה טיפח את העצמתן של נשים פלסטיניות באמצעות חיבור גוף-נפש. התנועה, אשר התפתחה כשפה שלישית בלתי תלויה, אפשרה גם גשר תרבותי, תוך התגברות מחסומים פוליטיים ודתיים בין נשים ישראליות ופלסטיניות.

באמצעות יוגה ותנועה, נשים מרקעים שונים התחברו לגופן, לנפשן ולרוחן. הם למדו להקשיב לכוח הפנימי שלהם ולהביע את עצמם בחופשיות. תהליך זה של גילוי עצמי והעצמה היה מהפך עבור רבות מהנשים המעורבות.

bottom of page